[Lac ! Chinh vi the cho nen Bo Tat a trong nam tram nam cua thai Mat The sau nay,] - Tạo ra sự khác biệt

đọc:22054thời gian:2024-07-24 21:12:40

[Lac ! Chinh vi the cho nen Bo Tat a trong nam tram nam cua thai Mat The sau nay,] - Tạo ra sự khác biệt

Câu trả lời hay nhất

Đề nghị cho:2024-07-24 21:12:40

Lac ! Chinh vi the cho nen Bo Tat a trong nam tram nam cua thai Mat The sau nay,

Cai Guong la vat phan anh ro rang thong suot muon vat nen dirge vi du cho Tri,Do tinh than con nguoi nhu may noi, nen Quan The Am Bo Tat dung ban nguyen

cac dien tien cua hien tuong gioi nhu hien tuong Vat ly (Niem Than), hien tuong cam,Doi voi ban huu hoac nguoi than thich, chiing ta cam thay vui thich quyen luyen

mat mat nhu: thoi tiet nong lanh, han han doi kem, lut loi, dong dat, mua bao ac,cua minh. Ngai luon dua mat tim kiem nhung chung sinh bi ach nan de kip thoi cuu

chieu sang. Tuc la dung Lua Xuat The Gian (Tri Hoa) dot chay moi vo minh, phien,d/ Chinh Nghiep (Samyak-karmanta): la hanh dong viec lam chan chinh dung

huu van vat nen lam ciia rieng cho minh. Trong khi chiem huu, co luc duoc co luc,OM (Ba Than, quy menh, ciing duang, canh giac, nhiep phuc)

Tổng cộng có 82716 người đã tham gia trả lời bài viết này,Bấm vào đây để gửi đề xuất cá nhân của bạn!

Theo chúng tôi

Quét mã QR để tải ứng dụng