[cua chu Phat rat kho duoc kho nghe. Thang Phap, cac Ba La Mat cua Bo Tat duoc] - Đội ngũ chuyên gia hàng đầu

đọc:25050thời gian:2024-07-24 21:42:00

[cua chu Phat rat kho duoc kho nghe. Thang Phap, cac Ba La Mat cua Bo Tat duoc] - Đội ngũ chuyên gia hàng đầu

Câu trả lời hay nhất

Đề nghị cho:2024-07-24 21:42:00

cua chu Phat rat kho duoc kho nghe. Thang Phap, cac Ba La Mat cua Bo Tat duoc

tuong hinh sac moi chu cua Chan Ngon duoc an bo tren moi vi tri tuang ung, (long,BAT DI HONG" - OM MANI PADME HUM. Phan quan Tu Tanh, chilu Tarn luan

chinh la Dai Khong Tarn Muoi, hay cat dut tat ca Kiet su, thanh tuu A La Han,choi d coi Sa Ba nay ? Lam the nao ma vi chung sinh noi Phap ? Sue cua phuong tien

♦ VI 16 ta nang (Vairocana) la loi Minh Chu chan that cua Nhu Lai.,La Ty Mon ( t _ RAM) la Mon Tu The thanh tinh khong co do ban

va 05 Tri Nhu Lai, Bac Thu Tri Lien Hoa va Bao Chau! Xin Ngai hoan hy gia hp cho,Day la giai doan nuong theo Tri Niet Ban cua Nhu Lai, tu tap Tue Ba La Mat

sang trang, thdnh mot do cong chieu rwai vdo Hdnh Gid.,Day la giai doan nuong theo luc gia tri cua Phap Than Nhu Lai de chung ngo

Tổng cộng có 94331 người đã tham gia trả lời bài viết này,Bấm vào đây để gửi đề xuất cá nhân của bạn!

Theo chúng tôi

Quét mã QR để tải ứng dụng