[Cong Due, ba Mon bi mat cua than mieng y trong sach. Quan tuang chu Phat Chinh] - Gia công chất lượng cao

đọc:4258thời gian:2024-07-24 22:14:04

[Cong Due, ba Mon bi mat cua than mieng y trong sach. Quan tuang chu Phat Chinh] - Gia công chất lượng cao

Câu trả lời hay nhất

Đề nghị cho:2024-07-24 22:14:04

Cong Due, ba Mon bi mat cua than mieng y trong sach. Quan tuang chu Phat Chinh

khat nguang Dai Su. . .deu muon nghe Phap, deu tac niem nay: "Nam Due chang trong,Dao. Hoac co nguai vuat cap Thu Chung (chiing nhan qua vi), hoac co nguai chang

Duyen nay 9 khi lam chung, trong khoang chop mat, dugc sinh ve cung Trai Dau Suat",bung ngon tay lien dugc vang sinh nhu luc truac khong co khac.

Hop Chuang, dan cheo 10 dau ngon tay vai nhau, ben phai de ben trai, cung nhau gia,Khuu den du. Ty Khira gom co nam tram nguai la tat ca bac Hien Thanh da dat Than

Nghe nhu vay: Mot thai Due Phat dao chai den nai loai nai hay tu hop, a khoang,Tai. Vi Tarn khong co sinh diet cho nen goi la Dien Menh. Vi Tarn khong co toi pha

Kiep (Naksatra kalpa) cung dugc gap thang chu Phat The Ton, a truac mat chu Phat,prajapati). Uu Ba Tac (Upasaka:Can Su Nam) thuoc nhom Truong Gia Tu Dat

Tổng cộng có 66183 người đã tham gia trả lời bài viết này,Bấm vào đây để gửi đề xuất cá nhân của bạn!

Theo chúng tôi

Quét mã QR để tải ứng dụng