[Thien mau trang cam xoa, tren toa Heo Dia Thien Mau mau vang hai tay cam binh.] - Tận hưởng thành công

2024-07-24 21:52:46
"Dat diet tha: chat trat le, chat that le mo le, hat le hat la ma le, phat le phatho cho con (ho ten. . .) kem voi cac Quyen Thuoc tru duoc uu nao, song lau tram tuoi,(Virudhaka), phuang Tay ten Quang Muc (Virupaksa), phuang Bac ten Da Van
Vinhomes tổ chức hội chợ xuân — VNA/VNS Photo

Tàu vũ trụ Nhật Bản dừng hoạt động sau 3 tiếng đổ bộ Mặt Trăng 31

dang bi la ray ran day thi tu nhien duoc giai thoat.sikhi, huju huju, huju huju, huju huju, huju huju, huju huju, mala mala, hara harane,

Long Vuong (Kiccaka), Hac Co Dam Long Vuong (Krsna-gautama), Phi Nhan LongTy Boi Thi Phat (VipasyTh-buddha) ngoi duoi cay V6 U*u (Asoka)

thay chiing sinh 6 phuong Tay, khien lia uu kho. Cac vi ay ten la: Ha La (Hari), Haf 5^* n(t K * (8* Hk * <\ X * * X * KX * *