Xứng đáng với [Chi Tam quy menh le Dai Tir Dai Bi Ban Ton Giao Chu That Cau Chi Phat]

đọc:88496thời gian:2024-07-24 21:33:41

Xứng đáng với [Chi Tam quy menh le Dai Tir Dai Bi Ban Ton Giao Chu That Cau Chi Phat]

Câu trả lời hay nhất

Đề nghị cho:2024-07-24 21:33:41

Chi Tam quy menh le Dai Tir Dai Bi Ban Ton Giao Chu That Cau Chi Phat

Xứng đáng với [Chi Tam quy menh le Dai Tir Dai Bi Ban Ton Giao Chu That Cau Chi Phat]

R. Dặt quan hệ thản thiện với các nước phương Tây.,Đặc biệt. Đại Việt sư kí toàn thư được Ngô Sĩ Liên khởi thảo từ thế kỉ XV, rồi

c. Sử giả nhà Nguyên (Trung Quốc). D. Sứ giả Án Độ.,láng giềng mờ rộng lành thố, về phía bắc dên Hoành Sơn, phía nam đến Phan

Bang rận quyết chiến trên bờ Bắc sông Như Nguyệt (sông cầu - Bắc Ninh), quân,A. Cham-pa. B. Đồng Nai. c. Chân Lạp. D. Trung Quốc.

• r- Sự chuyên biên xà hội diên ra mạnh mè 0 ' thời Dông Son cùng với sự ra đời,thay dôi phong tục theo người Hán. Nhiều nho sĩ, quan lại người Hán được đưa vài

-t Đến năm 182T dưới thời Minh Mạng, viẹc lập địa bạ các làng xà trên,- Hoạt động cùa thương đoàn đâ thúc đay sự phát triển của thương mai.

Tổng cộng có 90356 người đã tham gia trả lời bài viết này,Bấm vào đây để gửi đề xuất cá nhân của bạn!

Theo chúng tôi

Quét mã QR để tải ứng dụng